KNHS-organen

Het sportforum is het overlegorgaan van de discipline endurance en een onderdeel van de sport-adviesstructuur van de KNHS. Het sportforum denkt na over de ontwikkeling van de hele discipline, zij stelt het reglement op of past dit desgewenst aan en adviseert het KNHS bestuur over voorstellen van de onder andere de Technische commissie. De KNHS werkorganisatie en het bestuur van de KEV geven ondersteuning bij de uitvoering. Deze groep vertegenwoordigt de sport van ruiter tot veterinair, van jurylid tot wedstrijdorganisator en van bestuurslid tot groom. Het sportforum bestaat uit Nienke Klomp, Lisanne Kooiker, Jorie Duizendstra, Yannick van Olst, Tonkie Collée, Suzanne Pen, Janneke Schreuder, Eveline Hasper en Iris van der Horst die het voorzitterschap voert.

Scroll to Top