Endurancejeugd NL
De jeugd heeft de toekomst en daarom neemt de jeugd ook binnen onze vereniging een belangrijke plek in. De jeugdcommissie, genaamd Endurancejeugd NL, is het hele jaar druk met diverse jeugdinitiatieven. Voorbeelden daarvan zijn het jeugdverenigingskampioenschap en Bixie-endurance spellen.
De activiteiten zijn onderverdeeld in drie doelgroepen namelijk kinderen, nationale jeugd en internationale jeugd. De missie van de jeugdcommissie is het aantrekken van nieuwe jonge ruiters naar de endurancesport en het vergroten van de kennis van jonge enduranceruiters. Onder de verschillende tabbladen vind je meer informatie over de verschillende onderdelen van EnduranceJeugd NL en onze activiteiten.

Leeftijdsgroepen
Vanaf 7 jaar kunnen kinderen deelnemen aan officiële endurancewedstrijden vanaf 20 kilometer, waarbij zij tot hun 14e jaar verplicht begeleid moeten worden door een volwassene. Vanaf 4 jaar kunnen kinderen meedoen aan Kinderritten/kinderendurance en vanaf 6 jaar aan de Bixie-endurance conditietest. Alle ruiters tot en met 21 jaar behoren tot de jeugd.

De Jeugdcommissie
De jeugdcommissie is verantwoordelijk voor de activiteiten van Endurancejeugd NL. Deze commissie bestaat momenteel uit 5 dames met elk een eigen portefeuille, te weten:
Chris Berkers – Nationale Jeugd & Promotie
Fenne Koppenol – Nationale jeugd opleidingsprogramma
Jarmila Lakeman – Perspectievenplan voor internationale jeugd & jeugd met int. ambitie
Rachel Marty – Kinderendurance
Ilona van Roekel (namens het bestuur) – Bixie-endurance

Mocht je ideeën hebben voor de jeugdcommissie, of zou je willen bijdragen aan de commissie of diens activiteiten, dan horen we dat graag! Stuur daarvoor een mailtje via het tabblad ‘contact’.

Scroll to Top