Herinneringen achterstallige contributies vanaf 2016 verstuurd

De kascommissie is sinds de ALV van mei 2019 bezig met het innen van de achterstallige contributies van 2016, 2017 en 2018 van huidige leden en oud-leden.

Er zijn hiervoor 2x digitale herinneringen verzonden naar de bij ons bekende e-mailadressen. Daarnaast zijn er de afgelopen dagen schriftelijke aanmaningen verzonden naar leden die geen reactie hebben gegeven op de digitale herinneringen.

Medio september ontvangen alle leden digitaal de factuur voor 2019 en kunnen de óók de contributie-inning voor het jaar 2019 verwachten. Als je twijfelt of je emailadres correct geregistreerd staat, controleer dat dan even op MijnKNHS. Leden die nog geen machtiging hebben afgegeven voor het automatisch innen van de contributie kunnen die alsnog doen door het SEPA-formulier in te vullen. Ingevulde SEPA formulieren én alle andere vragen over contributies mogen worden gestuurd naar: contributies@endurancevereniging.nl

Download hier het SEPA-formulier

Scroll to Top