Lidmaatschap & Contributie

Op de Algemene Leden Vergadering in november 2018 zijn er een aantal wijzigingen goedgekeurd door de leden inzake het lidmaatschap en de contributie. Voorheen had de KNHS Endurancevereniging te maken met een zeer complexe contributiestructuur met 16 verschillende type lidmaatschappen. Dit is vanaf 2019 teruggebracht naar 8 opties. Door de wijzigingen is het berekenen en innen van de contributie minder tijdrovend en arbeidsintensief voor de penningmeester. Voor de leden is door de nieuwe structuur de wijze waarop de factuur tot stand komt duidelijker.

Tarieven

Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december.

  • Lidmaatschap – Basis: Dit is de contributie voor alle leden van de KNHS Endurancevereniging en bedraagt €37,50. Als je lid wordt betaal je sowieso dit bedrag. Je kiest voor dit lidmaatschap als je naast lid van de Endurancevereniging óók lid bent van een andere ruitervereniging waar je al een afdracht voor de KNHS betaalt.
  • Lidmaatschap – KNHS: Dit lidmaatschap bestaat uit de basiscontributie voor alle leden van de KNHS Endurancevereniging van €37,50. Ben je geen lid van een andere ruitervereniging dan betaal je via dit lidmaatschap de afdracht aan de KNHS van €25,00.
  • Factuur of automatische incasso: Naast het type lidmaatschap kun je kiezen of je de contributie via automatische incasso laat afschrijven of dat je een factuur wil krijgen per mail. Als je een factuur wil dan moet je zelf de contributie overschrijven. In dat geval berekenen wij €5,00 administratiekosten.

Om wedstrijden te kunnen rijden voor winstpunten moet je lid zijn van de KNHS Endurancevereniging. Daarvoor moet je éérst registreren bij de KNHS. Nadat je dat hebt gedaan, of als je al lid bent van de KNHS, dan kun je lid worden van de KNHS Endurancevereniging. Dit doe je door onderstaande gegevens te mailen naar ledenadministratie@endurancevereniging.nl.

Relatienummer KNHS:
Voornaam:
Achternaam:

Wanneer de aanmelding gelukt is, ontvang je hiervan een e-mail. De ledenadministratie zal je vervolgens aanmelden bij de KNHS als lid van onze vereniging en jouw gegevens verwerken in ons systeem. Na ontvangst van de bevestiging van de ledenadministratie dat de aanmelding is voltooid, kun je via MijnKNHS inschrijven voor de wedstrijden.

Indien je als nieuw lid je aanmeldt ná 1 augustus betaal je de helft van de ledencontributie. Voor 2019 is dat €18,75. Het lidmaatschap loopt in dat geval van de datum van aanmelding tot en met 31 december van dat kalenderjaar.

Je kunt je lidmaatschap uitsluitend opzeggen door een email te sturen naar: ledenadministratie@endurancevereniging.nl. Om je lidmaatschap op te zeggen hebben wij de volgende gegevens nodig:
Naam:
Adres:
Postcode en woonplaats:
KNHS persoonsnummer:
Endurancevereniging persoonsnummer:

Je ontvangt binnen één maand een schriftelijke bevestiging van opzegging van je lidmaatschap. Ontvang je binnen één maand geen bevestiging, neem dan nogmaals per email contact op met de ledenadministratie.
Het lidmaatschap opzeggen voor het volgende kalenderjaar kan uiterlijk tot 30 november. Indien de opzegging niet voor 30 november binnen is bij de ledenadministratie van de KNHS Endurancevereniging wordt je lidmaatschap stilzwijgend verlengd voor het komende kalenderjaar.

Vragen over startpassen en -licenties gaan uitsluitend via MijnKNHS en de KNHS servicedesk. Bij hen dienen ook de lidmaatschappen bij de KNHS zelf afgemeld te worden!
Telefoon: 0577 – 408300
E-mail: servicedesk@knhs.nl

Voor deelname aan alle buitenlandse wedstrijden is toestemming van de KNHS verplicht. Voor wedstrijden tot en met klasse IV, die géén CEI zijn, kun je een riding permission aanvragen die één kalenderjaar geldig is. Voorwaarde hierbij is dat je volgens de reglementen ook in Nederland startgerechtigd bent.

Minimaal twee weken voor de wedstrijd die je wilt starten moet je dit kenbaar maken bij de KNHS door een riding permission aan te vragen. Bij de aangevraagde riding permission ontvang je meteen ook het buitenlandformulier. Deze laat je door de wedstrijdorganisatie volledig invullen en ondertekenen ter bevestiging van de gereden rit. Binnen twee weken na afloop van de gereden rit moet dit formulier ingevuld, samen met een kopie van de veterinaire kaart en de uitslagenlijst, opgestuurd worden naar de KNHS.

Riding permissions kun je aanvragen via de KNHS en kosten 19 euro per kalenderjaar. Heb je vragen of wil je inschrijven? Neem dan contact op met de afdeling Topsport (Endurance) van de KNHS. Zij helpen je graag verder met dit onderwerp.

Heb je vragen over de contributie, het lidmaatschap of lid worden van de KNHS Endurancevereniging? Mail dan naar ledenadministratie@endurancevereniging.nl

Het bankrekeningnummer van de KNHS Endurancevereniging is NL56ABNA0481142347

Wanneer de aanmelding gelukt is, ontvang je hiervan een e-mail. De ledenadministratie zal je vervolgens aanmelden bij de KNHS als lid van onze vereniging en jouw gegevens verwerken in ons systeem. Na ontvangst van de bevestiging van de ledenadministratie dat de aanmelding is voltooid, kun je via MijnKNHS een account aanmaken en aan de slag.

Scroll to Top