Lidmaatschap & contributie

De contributie voor 2018 is € 37,50 bij betaling per automatische incasso en € 42,50 bij betaling via een papieren factuur. Gezinsleden betalen € 32,50. Het lidmaatschap loopt gelijk aan het kalenderjaar: van 1 januari tot en met 31 december.

Bovenop dit contributiebedrag factureert de vereniging de afdracht die voor het betreffende lid aan de KNHS betalen moet worden. Dit is voor 2018, afhankelijk van uw overige lidmaatschappen bij de KNHS, € 21,75, € 15,25 of niets.

Men kan gezinslid worden als er al een lid op hetzelfde adres woonachtig is. Ieder adres ontvangt dan slechts één Her & DER.

Bij opgave na 1 augustus is slechts de helft van het verenigingsdeel van de contributie verschuldigd! Het lidmaatschap loopt in dat geval van datum aanmelding tot en met 31 december van dat jaar.

De bankrekening van de KNHS Endurancevereniging is: NL56ABNA0481142347.

Het lidmaatschap dient uiterlijk 30 november opgezegd te worden voor het aankomende jaar. Leden die ná 30 november hun lidmaatschap opzeggen, zullen gedurende het gehele volgende jaar nog lid blijven en verplicht zijn hun contributie te voldoen. Afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris van de vereniging via het e-mailadres ledenadministratie@endurancevereniging.nl. Hier kun je terecht met alle vragen inzake contributie en lidmaatschap.

Inschrijven als lid van onze vereniging kan hier.

Wanneer de aanmelding gelukt is, ontvang je hiervan een e-mail. De ledenadministratie zal je vervolgens aanmelden bij de KNHS als lid van onze vereniging en jouw gegevens verwerken in ons systeem. Na ontvangst van de bevestiging van de ledenadministratie dat de aanmelding is voltooid, kun je via MijnKNHS een account aanmaken en aan de slag. Er kunnen enkele dagen overheen gaan voordat het mogelijk is om in MijnEndurance te kunnen aanmelden voor de wedstrijden.

Vragen over startpassen en -licenties gaan uitsluitend via MijnKNHS en de KNHS servicedesk. Bij hen dienen ook de lidmaatschappen bij de KNHS zelf afgemeld te worden!
Telefoon: 0577 – 408300
E-mail: servicedesk@knhs.nl

Inschrijven als lid van onze vereniging kan hier.

Scroll to Top