Subtop

De Subtop Endurance wordt gevormd door een groep ruiters met een eigen paard die goed wil presteren op (inter)nationaal klasse IV-niveau (100+ km) of kaderambities heeft (A- en B-kader). De KNHS Endurancevereniging biedt hen dit begeleidings- en opleidingstraject aan om verder te komen in de sport en hiermee hun ambities te kunnen verwezenlijken. Doel van het Subtopprogramma is dan ook: het bieden van extra begeleiding en opleiding aan ruiters die de ambitie hebben om (inter)nationaal beter te presteren op 100+-afstanden, met behoud van eigen initiatief en verantwoordelijkheid.

Middels het Subtopprogramma willen wij de ruiter helpen zelf een goede basis te leggen (en te onderhouden) om als combinatie met zijn/haar paard naar 100+-afstanden toe te werken en ook daadwerkelijk te gaan presteren. Daarnaast willen we ook bewustwording creëren: bewustwording als ruiter, bewustwording van alles wat eromheen speelt. Wij streven als vereniging naar leden (ruiters) met een gedegen kennis op het gebied van training en belastbaarheid van hun paard(en). Tevens informeren wij ruiters omtrent de kwalificatie-eisen van de FEI en het A-/B-kader, om hier desgewenst naartoe te kunnen werken.

Wij willen mensen stimuleren om zelf te blijven zoeken naar informatie; niemand is ooit uitgeleerd. Door middel van deze Subtopgroep willen wij meer ruiters in contact brengen met professionals, hen handvatten meegeven om zelf aan de slag te gaan en binnen hun eigen mogelijkheden de grenzen op te gaan zoeken. Samen trainen is altijd gezelliger en heel leerzaam (wat overigens niet betekent dat er enkel als groep gezamenlijk getraind wordt).

Na aanmelding voor de Subtop wordt in overleg met de coördinator vastgesteld wat je persoonlijke doelen zijn en welke trainer jou het beste zou kunnen helpen om deze doelen te bereiken. In principe blijf je als ruiter een heel jaar onder begeleiding staan van dezelfde trainer, om zo de opvolging van prestaties en doelen zo optimaal mogelijk te maken. Met de trainer wordt gekeken naar de wedstrijdplanning van de combinatie. Het te bereiken doel wordt hierbij in het achterhoofd gehouden. Mocht gedurende het jaar blijken dat er iets bijgestuurd moet worden, dan sta je hier niet alleen in en kun je hierover in overleg treden met je trainer. Indien gewenst, kan je trainer je ook begeleiden op wedstrijd, of juist een verreden wedstrijd met je evalueren.

Naast de begeleiding door een vaste trainer worden er diverse activiteiten georganiseerd voor de Subtopgroep die aansluiten bij de persoonlijke doelen van de deelnemers. Denk hierbij aan clinics, lezingen, workshops, dressuur-, galop- of terreintrainingen, houding- en zitles en een trainingsweekend in de Eifel. Deze trainingen en clinics worden gegeven door gediplomeerde en ervaren instructeurs. Er is geen verplichting om aanwezig te zijn bij alle activiteiten, maar je benut het pakket wel optimaal als je aan zoveel mogelijk activiteiten meedoet. Het kan voorkomen dat de activiteiten georganiseerd worden in combinatie met de EnduranceAcademy.

De eisen voor deelname zijn als volgt:

  • De combinatie ruiter/paard is minimaal klasse III-startgerechtigd (met minimaal 1 uitgereden lange klasse II-wedstrijd) óf de ruiter is klasse III-geklasseerd. Ruiters die al zijn opgenomen in het A- of B-kader of in het Perspectieventeam voor de jeugd zijn uitgesloten van deelname;
  • De ruiter vormt al minimaal een jaar een combinatie met het deelnemende paard (geïnteresseerden met ruime ervaring die korter dan een jaar een combinatie met hun paard vormen, kunnen eventueel worden toegelaten na beoordeling door de coördinator);
  • De combinatie ruiter/paard heeft een startpas;
  • De ruiter is lid van de KNHS Endurancevereniging;
  • Bij deelnemers jonger dan 18 jaar verlangen wij schriftelijke toestemming tot deelname van de ouder(s).

Het Subtopprogramma draait niet om prestaties, het winnen van prijzen of starten over de landsgrenzen. Het gaat om het verwezenlijken van jouw eigen doelen en ambities, binnen jouw eigen mogelijkheden. De Subtop is er voor iedereen! Je bepaalt zelf de richting en grootte van de stappen op weg naar je doel.

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd voor deelname aan het Subtopprogramma. Voor dit geld ontvang je dan een programma op maat, toegespitst op jouw wensen en doelen.

Let op: voor 2018 is het Subtopprogramma een jaar ‘on hold’ gezet. Wil je op de hoogte gehouden worden van het vervolg, meld je dan even bij het bestuur.

Scroll to Top